VANHEMMUUDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAPSILLE JA NUORILLE

mitä tunnelukkoja vanhempi omalla toiminnallaan saattaa lapselle aiheuttaa?


Testin tarkoituksena on löytää lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta sellaisia asioita, joihin vanhemman olisi hyvä kiinnittää huomioita pyrkiessään hyvään vanhemmuuteen. Testi ei sovellu alle 7 vuotiaille. 7-10 vuotiaiden on hyvä tehdä testi yhdessä vanhemman kanssa. Yli 10 vuotiaat voivat tehdä testin myös itsenäisesti, tulokset käydään läpi yhdessä vanhemman kanssa. Tulokset voivat hämmentää nuorempaa lasta, joten aikuisen läsnäolo on välttämätöntä.

Ennen testin tekemistä lapsen kanssa, vanhemman tulee ehdottomasti tutustua omiin tunnelukkoihin sekä arvioida oman vanhemmuuden vaikutusta omakohtaisesti niihin liittyvillä testeillä sekä perehtyä tarkemmin aiheeseen, jotta hän tietää mistä on kyse. Lue lisää tunnelukoista ja tutustu Tunne lukkosi-kirjaan osoitteessa www.tunnelukkosi.fi.


Alla on lista toteamuksia, joita voidaan käyttää kuvaamaan vanhempien toimintatapoja tai suhdetta heihin. Vastaa jokaisen toteamuksen kohdalla, kuinka hyvin se kuvaa isääsi tai äitiäsi. Jos joku muu kuin oma äitisi tai isäsi huolehtii sinusta, tee vastaava arvio suhteestasi häneen. Jos olet epävarma, etkä tiedä jotain asiaa tarkasti, vastaa sen mukaan miltä sinusta tuntuu. Kysymyksiä on yhteensä 54. Vastaa kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti.

VALITSE JOKAISEN VÄITTÄMÄN KOHDALLA ASTEIKOLLA 1-6 MITEN HYVIN VÄITTÄMÄ KUVAA VANHEMPAASI
1 = Ei kuvaa häntä lainkaan
2 = Kuvaa häntä vähän
3 = Kuvaa häntä toisinaan
4 = Kuvaa häntä melko usein
5 = Kuvaa häntä usein
6 = Kuvaa häntä täysin


Jos haluat saada tulokset myös sähköpostiisi, kirjoita sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään. Sähköpostiosoitettasi ei tallenneta.

Hyväksyn käyttöehdot.

Varmennus. Kirjoita seuraavaan kenttään yhteenlaskun tulos numerona. Yksi + kaksi =

Vastasithan jokaiseen kohtaan? Paina sitten alla olevaa nappia tuloksen saamiseksi.

Copyright Mentores 2011 www.mentores.fi
Mentores, Oulu